پشتیبانی و دانلود

دانلود نرم افزار سایت ما در :

j j

اطلاعات تماس
اصفهان +(123) 456 -7890 innovio@mikado-themes.com خیابان اصلی نجف اباد خیابان شریعتی
ما را در اجتماع دنبال کنید

با هم ما به دست آوردن بیشتر!

شایعاتی که در این مورد مطرح می شود،

c

با حرفه ای ها ملاقات کنید

منشور ملل متحد، منافع ملى را در اختیار شما قرار مىدهد و از طرف دیگر، ملحق نمیشود.

v
مدیر عامل
حسین یزدانی
v
حساب
فاطمه رضوانی
v
مدیر
علی یزدانی
v
UI/UX طراح
ملیسا رنجبر
v
مهارت های خارجی
معصومه احمدی
v
طراح
رضا حججی
v
امور اجرایی
سارا دهقانی
v
توسعه دهنده
محمد محمدی

بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس می خوری تا بابت کارهایی که کرده ای. بنابراین، روحیه تسلیم پذیری را کنار بگذار، از حاشیه امنیت بیرون بیا، جستجو کن، بگرد، آرزو کن و کشف کن.

سعید محمدی مدیر

چه شادی هایی که زیر پای انسانها سرکوب شدند، زیرا بیشتر افراد به آسمان توجه دارند و آنچه را که زیر پاهایشان است نادیده می گیرند.

حسین یزدانی مدیر عامل

دو چیز ذهن مرا به خود مشغول ساخته و موجب برانگیختن دائمی تحسین و شگفتی ام شده است: آسمان پر ستاره بالای سر من و قانون اخلاقی در درون من.

سارا احسانی طراح

بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس می خوری تا بابت کارهایی که کرده ای. بنابراین، روحیه تسلیم پذیری را کنار بگذار، از حاشیه امنیت بیرون بیا، جستجو کن، بگرد، آرزو کن و کشف کن.

مریم مومنی کارگردان هنری